Tailor made λύσεις στις Διεθνείς Ασφαλίσεις Υγείας

Tailor made λύσεις στις Διεθνείς Ασφαλίσεις Υγείας

Σε μία παγκοσμιοποιημένη αγορά οι άνθρωποι δεν έχουν γεωγραφικά όρια. Στη χώρα μας υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες, στελέχη εταιρειών και εξειδικευμένοι επαγγελματίες που λόγω υποχρεώσεων βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη του κόσμου πολύ συχνά. Κάποιοι διαμένουν και σε διαφορετικά κράτη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μετακινούνται και τα μέλη των οικογενειών τους.

Η πολυπλοκότητα που διέπει την καθημερινότητα των ανθρώπων αυτών αλλά και η συνεχής μετακίνηση και έκθεση σε κινδύνους καθιστούν αναγκαίες – για την ολοκληρωμένη προστασία της υγείας τους – tailor made λύσεις με καλύψεις τόσο στον τόπο διαμονής τους όσο και σε άλλες χώρες.

Η ολιστική κάλυψη των αναγκών σε αυτές τις περιπτώσεις οδήγησε και στη σύσταση εταιρειών ή τμημάτων διεθνώς που εξειδικεύονται και φέρουν εμπειρία ετών στα International Health Insurance προγράμματα –όπως οι AXA PPP Healthcare, Bupa, Cigna, Aetna και NOW HEALTH. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η ανάπτυξη της εν λόγω αγοράς ασφάλισης εμφανίζει ανοδική τάση 12% ετησίως και ανέρχεται στα 10 δισ. Από αυτούς τους παρόχους με τους οποίους συνεργάζεται η Consensus προέρχονται και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που διατίθενται στην Ελλάδα.

Βασική παράμετρος εν προκειμένω για το σχεδιασμό της σωστής κάλυψης είναι η ανάλυση αναγκών και κινδύνων. Και αυτό γιατί στην κάθε περίπτωση τα ιδιαίτερα στοιχεία που φέρει ο κάθε ασφαλιζόμενος συνυπολογίζονται για τη σωστή κάλυψή του.

Για τα διεθνή ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο 24ώρες την ημέρα και επτά ώρες την εβδομάδα με το οποίο ο ασφαλισμένος επικοινωνεί σε όποια χώρα και αν βρίσκεται. Μέσω του κέντρου αποφεύγονται και χρονοβόρες διαδικασίες όπως θεώρηση εγγράφων ή εκταμίευση χρημάτων για νοσηλείες στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα οι άνθρωποι που βρίσκονται στην άλλη άκρη της γραμμής έχουν ευρεία γνώση των τοπικών ιατρικών δικτύων. Τελευταία παρατηρείται και η εμφάνιση των visual doctors, μιας εξαιρετικά χρήσιμης τεχνολογικής εφαρμογής που δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να λάβει ιατρική συμβουλή εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης.

Συνήθως τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε ανθρώπους με υψηλά εισοδήματα όπως λ.χ. σε στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, στελέχη από το χώρο του τουρισμού, της τεχνολογίας, ή γενικά εξειδικευμένους επαγγελματίες που ταξιδεύουν συχνά. Η ηλικιακή κατηγορία που ασφαλίζεται είναι από 0 έως 80 ετών, χωρίς ιατρικές εξετάσεις του πελάτη.

Τι πρέπει να ξέρετε όσον αφορά στις καλύψεις (υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα συμβόλαια):

  • Οι καλύψεις είναι διευρυμένες συμπεριλαμβάνοντας πέρα από τη νοσηλεία & τις εξετάσεις: οδοντιατρική φροντίδα, φάρμακα, οφθαλμολογικές εξετάσεις, ψυχιατρική θεραπεία
  • Τα όρια κάλυψης είναι εξαιρετικά υψηλά και κυμαίνονται από 1 έως 8 εκατ. ευρώ
  • Οι δυνατότητες απαλλαγών είναι από €125 ευρώ έως €12.000
  • Υφίσταται η δυνατότητα σε μικρά εταιρικά προγράμματα με 5 κυρίως ασφαλιζόμενους να καλυφθούν όλες οι προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις
  • Δυνατότητα να λάβει ο ασφαλισμένος και δεύτερη γνώμη από ειδικό
  • Σε περιπτώσεις καρκίνου καλύπτεται χημειοθεραπεία, ραδιοθεραπεία και ένα μεγάλο εύρος φαρμάκων ακόμα και σε πειραματική φάση
  • Κάλυψη εξόδων μεταμόσχευσης για ασθενή και δωρητή

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι διεθνείς εταιρείες που σχεδιάζουν αυτά τα προγράμματα έχουν ήδη δημιουργήσει δικλείδες ασφαλείας για να προστατεύσουν τους ασφαλισμένους και τα προσωπικά τους δεδομένα.