Φίλιππος Μυτιληναίος Tag

Τα INTERNATIONAL προγράμματα υγείας δίνουν τη δυνατότητα κάλυψης σε όλο τον κόσμο χωρίς να απαιτούνται γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως, εκταμίευση χρημάτων από τον ασφαλιζόμενο και θεώρηση εγγράφων και παραστατικών σε κατά τόπους ελληνικά προξενεία....

Κάνεις μια έρευνα – μελέτη σήμερα, και μέχρι να την αξιολογήσεις και να προχωρήσεις σε υλοποίηση, τα δεδομένα έχουν ήδη αλλάξει. Στην ταχύτατη μεταβολή των δεδομένων στο χώρο της υγείας και τις επιπτώσεις που έχει για την ασφαλιστική αγορά σε επίπεδο δόμησης προγραμμάτων αναφέρεται ο Managing Director...

Ο κ. Φίλιππος Μυτιληναίος μιλά για την Consensus Insurance Services και τη συνεργασία της με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές του "μεσαίου χώρου" Σε μια εποχή, που ευνοεί την εσωστρέφεια, αποτελεί αχτίδα φωτός να συναντάς ανθρώπους που αντιστέκονται στην κρίση και τη μαυρίλα και επιλέγουν την εξωστρέφεια και την...