Ασφαλεια Αυτοκινητου

Μία σωστή ασφάλεια αυτοκινήτου εξασφαλίζει τον οδηγό και την οικογένειά του από όλα όσα ενδέχεται να αντιμετωπίσει.

Κατανόηση των καλύψεων της ασφάλειας του αυτοκινήτου σας.

Η ασφάλεια αυτοκινήτου παρέχει οικονομική προστασία σε σάς και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αναλόγως  με τις καλύψεις που θα επιλέξετε, η ασφάλεια σας μπορεί να καλύψει:

  • Τις ζημιές και επισκευές στο αυτοκίνητό σας σε περίπτωση ατυχήματος.
  • Τις ζημιές λόγω του ατυχήματος σε ένα άλλο αυτοκίνητο ή περιουσιακό στοιχείο.
  • Ολικώς ή μερικώς την κλοπή του αυτοκινήτου σας.
  • Τα έξοδα για ζημιές που προκλήθηκαν από πυρκαγιά στο όχημά σας.
  • Την νομική εκπροσώπηση σας σε περίπτωση άσκησης αγωγής σχετικά με το αυτοκίνητο σας.
  • Αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημα σας εξαιτίας βανδαλισμών και  φυσικών καταστροφών.
  • Υλικές ζημιές που προκαλούνται από ανασφάλιστα οχήματα.

Η ασφάλεια αυτοκινήτου με μια πρώτη ματιά ίσως να φαίνεται ως περίπλοκο ζήτημα. Μόλις όμως κατανοήσετε τα διάφορα είδη των καλύψεων που συνθέτουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας, αποδεικνύεται πως δεν είναι καθόλου δύσκολη υπόθεση.

Το αυτοκίνητό μας και εμείς ως οδηγοί αξίζουμε την ασφάλεια που μας παρέχει η Consensus Insurance Services

Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα προσφέρουν τρία βασικά πακέτα για την ασφάλιση αυτοκινήτων:

  1. Αστική ευθύνη προς τρίτους (υποχρεωτική από την ελληνική νομοθεσία)
  2. Φωτιά και  κλοπή (προαιρετική)
  3. «Μικτή» ένα πλήρες πακέτο (προαιρετική)

Ακολουθεί  μια σύντομη παρουσίαση των προαναφερθέντων πακέτων κάλυψης.

 

Αστική ευθύνη προς τρίτους (υποχρεωτική)

Σωματικές βλάβες προς τρίτους

Η κάλυψη αυτή, εφόσον είστε νομικά υπεύθυνοι για το ατύχημα εντός ελληνικών συνόρων , αφορά τις σωματικές βλάβες που προκαλέσατε τραυματίζοντας κάποιον τρίτο. Επιπρόσθετα παρέχει νομική προστασία και καλύπτει τα δικαστικά έξοδα.

Υλικές ζημιές

Η κάλυψη αυτή αφορά τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε κάποιο άλλο αυτοκίνητο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο τρίτου, εμπλεκομένου στο ατύχημα, λαμβανομένου υπόψη ότι εσείς ή κάποιος άλλος που οδηγούσε το αυτοκίνητό σας με τη συγκατάθεσή σας είστε νομικά υπεύθυνοι για το ατύχημα.

 

Ασφάλεια πυρός & κλοπής (προαιρετική)

Όλα τα προαναφερθέντα συν …..

Φωτιά

Η κάλυψη αυτή αφορά την ολική ή μερική καταστροφή του αυτοκινήτου σας σε περίπτωση τυχαίας πυρκαγιάς που προκλήθηκε από κάποια ηλεκτρική ή μηχανική βλάβη.

Βανδαλισμοί και τρομοκρατικές ενέργειες

Καλύπτει ζημιές στο όχημά σας, στην περίπτωση που πέσετε θύμα τρομοκρατικής επίθεσης ή βανδαλισμού. Προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής εκπιπτόμενου ποσού.

Θραύση κρυστάλλων (εξαιρουμένων των καθρεπτών)

Καλύπτει την θραύση (από οποιαδήποτε αιτία) του πίσω καθώς και των μπροστινών τζαμιών του οχήματος.  Σε μερικές περιπτώσεις προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής εκπιπτόμενου ποσού.

Ολική ή μερική κλοπή

Καλύπτει ολικώς η μερικώς απώλειες που προκλήθηκαν από ολική η μερική κλοπή του οχήματος σας. Ο συνήθης προβλεπόμενος χρόνος αποζημίωσης ορίζεται μετά το πέρας τριών μηνών από την επίσημη δήλωση του συμβάντος στις τοπικές αρχές (Αστυνομία). Προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής εκπιπτόμενου ποσού.

Άνεμος, χαλάζι, καταιγίδα, πλημμύρα

Καλύπτει άμεση ή τυχαία ζημιά ή καταστροφή του οχήματος σας προκληθείσα από φυσικά φαινόμενα όπως ο άνεμος, χαλάζι, καταιγίδα, πλημμύρα. Δεν καλύπτει ζημιές από σύγκρουση οχημάτων. Προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής εκπιπτόμενου ποσού.

Οδική βοήθεια

Η υπηρεσία αυτή καλύπτει όλα τα έξοδα για την ρυμούλκηση του αυτοκινήτου σας στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο, στην περίπτωση μηχανικής – ηλεκτρικής βλάβης ή στην περίπτωση αυτοκινητιστικού δυστυχήματος, εφόσον το όχημά σας δεν μπορεί να κινηθεί.

Κάλυψη από ανασφάλιστα οχήματα

Καλύπτει τις ζημίες που προκαλούνται από ανασφάλιστα οχήματα.

 

«Μικτή » το πλήρες πακέτο

Όλα τα προαναφερθέντα συν …..

Ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημα σας από ατύχημα.

Σε ένα ατύχημα που προκλήθηκε από δική σας υπαιτιότητα, αυτό το πακέτο καλύπτει το σύνολο των εξόδων που απαιτούνται προκειμένου το όχημά σας να επανέλθει στην προγενέστερη κατάστασή του. Προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής εκπιπτόμενου ποσού και εδώ.

 

Σημείωση :  Οι παραπάνω παρεχόμενες πληροφορίες δεν αποτελούν παρά μια γενική περιγραφή των διαθέσιμων παρεχόμενων καλύψεων και δεν αποτελούν κάποια σύμβαση ή συμβόλαιο. Κάποιες καλύψεις σε μεμονωμένες περιπτώσεις ασφαλιζομένων ενδέχεται να υπόκεινται σε περαιτέρω έρευνα-εξέταση από μέρους της ασφαλιστικής εταιρείας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Εσείς οδηγείτε προσεκτικά και με σωστή συμπεριφορά, γιατί έτσι πρέπει και αφήστε εμάς στην Consensus Insurance Services να σας προστατεύουμε, γιατί μπορούμε.
Αναζητάτε την ασφάλιση που σας ταιριάζει;

Επικοινωνήστε με έναν από τους εκπροσώπους μας και συζητήστε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες.