Fair Play στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της ασφάλισης

Tο περιβάλλον μέσα στο οποίο δρα η ιδιωτική ασφάλιση μεταβάλλεται συνεχώς. Καθοριστικοί παράγοντες στην εξέλιξή του είναι πλέον οι τεχνολογικές καινοτομίες που έρχονται να «διαταράξουν» τη μέχρι τώρα ροή των εργασιών εισάγοντας καινούργιες διαδικασίες και οι νέοι «παίκτες» προέρχονται κατά κύριο λόγο από το χώρο της οικονομικής καινοτομίας και της ψηφιακής έκρηξης.

του Φίλιππου Μυτιληναίου, Managing Director στην Consensus Insurance Services, Μέλους ΔΣ και Επικεφαλής της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων στον ΣΕΜΑ

Αναμφίβολα ο ανταγωνισμός είναι εφαλτήριο ανάπτυξης και επιθυμητός σε κάθε υγιώς σκεπτόμενη αγορά. Αυτό διασφαλίζεται όμως μόνο όταν μιλάμε για επί ίσοις όροις δραστηριοποίηση στον κλάδο και ίση κατανομή διαχειριστικών βαρών, γιατί μόνο μέσα από κανόνες δίκαιης μεταχείρισης προστατεύεται ο καταναλωτής και το επιχειρείν.

Για αυτό και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την αγορά θα πρέπει να επικαιροποιείται συνεχώς για να μπορεί να προλαβαίνει τις ταχύτατες εξελίξεις. Εάν, λάβουμε ως παράδειγμα το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εφαρμογή της IDD, του Solvency Ι-ΙΙ, και πόσος χρόνος χρειάστηκε για όλη αυτήν τη διαδικασία σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο, μάλλον δεν θα πρέπει να εφησυχάζουμε. Ελπίζεται πάντως ότι η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη θα δημιουργήσει και σωστές υποδομές για την αντίστοιχη αποτελεσματική εποπτεία.

Μόνο μέσα από κανόνες δίκαιης μεταχείρισης προστατεύεται ο καταναλωτής και το επιχειρείν

 

Η όλο και μεγαλύτερη διείσδυση της τεχνολογίας στην ασφαλιστική βιομηχανία και κατ’ επέκταση η ανάγκη να υπάρξει ορθή αντιμετώπιση της αγοράς συνολικά, διαφαίνεται στην 6η Έκθεση* της EIOPA (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), που καταγράφει τις τάσεις των καταναλωτών στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης. Πρόκειται για στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αναλύσουμε προσεκτικά, ιδιαιτέρως τώρα που η αγορά βιώνει σημαντικές αλλαγές, όπως η εφαρμογή της IDD, GDPR, η ψηφιακή εξέλιξη, η ανάγκη μείωσης κόστους υπηρεσίας κ.λπ. Και τούτο είναι απολύτως απαραίτητο προκειμένου, γνωρίζοντας τα νέα δεδομένα, να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα, χωρίς φοβίες για την επόμενη μέρα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

 

Στις διαπιστώσεις που προκύπτουν από την έρευνα που διεξήγαγε η EIOPA* περιλαμβάνονται:

 

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ συνεχίζει να διεισδύει όλο και περισσότερο στην Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, εκμεταλλευόμενη δυναμικά το προβάδισμα που έχει στα τελευταίας τεχνολογίας εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και πληροφορίας. Οι ασφαλιστικές startup (insurtech) κινούνται προς τα εμπρός με μεγάλη ταχύτητα, καθώς ειδικεύονται στο να εξελίσσουν δυναμικά μικρά κομμάτια της ασφαλιστικής διαδικασίας και πολλές φορές να ανακαλύπτουν αξία, απλοποιώντας παραδοσιακές πεπατημένες πρακτικές της ασφαλιστικής βιομηχανίας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα: Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, μείωση κόστους και αύξηση των περιθωρίων κέρδους. Τείνουν, έτσι –συμπερασματικά σημειώνοντας– να δημιουργήσουν νέα αξία και νέες αγορές. Οι εταιρείες insurtech αντιμετωπίζονται πλέον σε όλα τα διεθνή φόρουμ των παραδοσιακών καναλιών διανομής, όχι με σκεπτικισμό ή με φόβο και επιφυλάξεις, αλλά ως μια πραγματικότητα η οποία σίγουρα θα μας απασχολήσει περισσότερο στο άμεσο μέλλον.

ΤΑ TELEMATICS (υπηρεσίες – συσκευές τηλεματικής) κερδίζουν όλο και μεγαλύτερο χώρο μέσα στην αγορά μας, κυρίως μέσα από τις ασφαλίσεις αυτοκινήτου, πυρός, κατοικίας και υγείας. Δίνεται έτσι η δυνατότητα εμφάνισης μιας νέας γενιάς ασφαλιστικών προϊόντων, των UBI (Usage Based Insurance), που ουσιαστικά προσαρμόζονται με ακρίβεια στα ειδικά χαρακτηριστικά – συνήθειες του κάθε καταναλωτή. Έτσι, επιτυγχάνεται ακρίβεια στη μέτρηση του ρίσκου, καθώς και αποφυγή πιθανών περιστατικών επέλευσης κινδύνου λόγω της έγκαιρης ενημέρωσης. Ο κλάδος αυτοκινήτου έχει τη μεγαλύτερη διείσδυση στα telematics με πιο ισχυρή παρουσία στην Ιταλία, που το 19% των ασφαλισμένων οχημάτων χρησιμοποιεί τέτοια συστήματα. Τα ασφαλιστικά συστήματα “pay as you drive’’ εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία. Τέλος, παραδείγματα που θα συναντήσουμε telematics είναι σε φορητές συσκευές παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης, των επιπέδων γλυκόζης, καθημερινής κίνησης-γυμναστικής, της κατανάλωσης θερμίδων κ.λπ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση κινδύνων που σχετίζονται με την υγεία ή το underwriting της ασφάλειας ζωής. Το ίδιο ισχύει και για τις πληροφορίες που μπορούν δυνητικά να παρέχονται σε περιπτώσεις καπνού, πλημμυρών, μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας.

Οι εταιρείες insurtech αντιμετωπίζονται πλέον σε όλα τα διεθνή φόρουμ των παραδοσιακών καναλιών διανομής, όχι με σκεπτικισμό ή με φόβο και επιφυλάξεις, αλλά ως μια πραγματικότητα η οποία σίγουρα θα μας απασχολήσει περισσότερο στο άμεσο μέλλον

 

ΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΕΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ», η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία Blockchain, είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο στο χώρο μας. Παρόλο που σε κάποιες χώρες-μέλη της Ε.Ε εφαρμόζονται πιλοτικά σε πρακτική βάση, σίγουρα δεν μπορούν ακόμα να προσμετρηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ειδικά στην ψηφιακή τεχνολογία αναφερόμενοι πρέπει να παρατηρήσουμε ότι είναι εμφανές πως αυτή εξελίσσεται σε έναν ολοένα και σημαντικότερο ανταγωνιστικό παράγοντα που ταυτόχρονα όμως αποτελεί και μια βασική πηγή οικονομικής ανάπτυξης. Είναι λοιπόν εντελώς φυσικό το γεγονός ότι πολλές χώρες-μέλη διαθέτουν μεγάλα ποσά, μέσα από διαφόρους φορείς προώθησης της επιχειρηματικότητας –όπως επιμελητήρια, κόμβους καινοτομίας, αλλά και μέσα από συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα– για την ανάδειξη των startups με ψηφιακή κατεύθυνση.

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ότι από τις σχετικές έρευνες προέκυψε ότι κατά τη χρονιά 2016-2017 υπήρξε αύξηση των αιτιάσεων/παραπόνων από τον τελικό καταναλωτή προς την ασφαλιστική βιομηχανία. Ειδικότερα, η αύξηση αυτή επισημάνθηκε στον non life κλάδο ασφαλίσεων. Αυτό μάλλον αιτιολογείται, πρώτον από την προαναφερθείσα αύξηση του μεριδίου αγοράς σε αυτό τον τομέα, και δεύτερον από την εισαγωγή νέων καναλιών διανομής (αυτοματοποιημένα) που σίγουρα δεν μπορούν ακόμα να παράξουν ικανοποιητικά επίπεδα εξυπηρέτησης, ιδιαιτέρως κατά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης και τη διαδικασία αποζημίωσης.

*6η Έκθεση Πανευρωπαϊκών Καταναλωτικών Πρακτικών της EIOPA 2016

Πηγή: Περιοδικό Ασφαλιστικό Marketing Απριλίου 2018