Ποια είναι η βέλτιστη λύση σε ένα πρόγραμμα διεθνούς ασφάλισης υγείας;

Τα προγράμματα διεθνούς ασφάλισης υγείας απευθύνονται σε ανθρώπους και οικογένειες με υψηλά εισοδήματα, που ταξιδεύουν συχνά λόγω εργασιακών ή κοινωνικών υποχρεώσεων. Στην ουσία καλύπτουν την ανάγκη να έχουν πρόσβαση σε δομές και υπηρεσίες υγείας είτε στη χώρα διαμονής τους είτε στο εξωτερικό. Η ασφάλιση διεθνούς υγείας αποτελεί ένα προστατευτικό μαξιλάρι πως οτιδήποτε και να συμβεί ακόμα και σε μία χώρα που τους είναι άγνωστη η εθνική γλώσσα και το σύστημα υγείας, μέσα από το δίκτυο του international health insurance θα μπορέσουν άμεσα να εξυπηρετηθούν και να έχουν την φροντίδα που απαιτείται. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα για να αποτελέσει ένα διεθνές πρόγραμμα υγείας τη βέλτιστη λύση για τους ασφαλισμένους θα πρέπει να είναι:

  • α) tailor made στις ανάγκες τους και αυτό είναι απόρροια μελέτης- ανάλυσης αναγκών, όπου προσμετρώνται όλες οι αναγκαίες παράμετροι,
  • β) να είναι δομημένο πάνω στη λογική της βέλτιστης σχέσης κόστους – οφέλους. Τα προγράμματα αυτά περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τα έξοδα νοσηλείας ή θεραπείας σε χώρες του εξωτερικού και πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των ασφαλισμένων παρέχοντας ταυτόχρονα προστιθέμενη αξία και
  • γ) να διαμεσολαβήσει για τους ασφαλισμένους μία επιχείρηση που θα τηρεί απόλυτα τους κανόνες της εμπιστευτικότητας.