Διάκριση της Consensus για τις διεθνείς ασφαλίσεις υγείας

Διάκριση της Consensus για τις διεθνείς ασφαλίσεις υγείας

Για την εξειδίκευση και την ανάπτυξη που έχει επιτύχει στις διεθνείς ασφαλίσεις υγείας διακρίθηκε η Consensus στα Insurance Awards Φίλιππος Μωράκης 2017. Η βράβευση της Εταιρείας αποτελεί απόρροια της δομημένης στρατηγικής της σε premium προγράμματα υγείας που σχεδιάζονται από διεθνείς ασφαλιστικούς ομίλους και παρέχουν προστασία στον ασφαλιζόμενο σε όλο τον κόσμο, εξαλείφοντας γραφειοκρατικές διαδικασίες και διεκπεραιώνοντας άμεσα τις απαιτούμενες ενέργειες για τους ασφαλισμένους.

Στην Consensus απονεμήθηκε το Βραβείο “Best Segmentation Approach International Health Insurance” διά χειρός του κ. Χαράλαμπου Αναστασιάδη, Διευθυντή Ανάπτυξης Προϊόντων, Marketing & Επικοινωνίας της AXA Ασφαλιστική.

Όπως αναφέρει σχετικά ο κ. Φίλιππος Μυτιληναίος, Επικεφαλής της Consesnus, «Ανταγωνιστικά επιχειρηματικά σχήματα με εξωστρεφή δράση και διεθνή προσανατολισμό, στρέφονται σε μεγάλο βαθμό σε International Health Insurance προγράμματα για να ασφαλίσουν τα στελέχη και το προσωπικό τους ανά τον κόσμο».

Η βράβευση της Consensus έλαβε χώρα στο πλαίσιο των Insurance Awards Φίλιππος Μωράκης 2017, που έγιναν στις 30 Ιουνίου 2017 στο Balux Prive.

Τα βραβεία που καθιέρωσε ο Φίλιππος Μωράκης πριν από 25 χρόνια αποτελούν θεσμό στην ασφαλιστική αγορά, προάγουν την καινοτομία και αναδεικνύουν τους επαγγελματίες και τις εταιρείες που αναπτύσσονται με καινοτόμες μεθόδους.