Ασφαλιση Αστικης Ευθυνης

Πολλές φορές μπορεί να αντιμετωπίσετε κινδύνους στην εταιρεία σας που οφείλονται σε τρίτους παράγοντες, με αποτέλεσμα να σας μηνύσουν για διάφορες αιτιολογίες, ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησής σας. Με την ασφάλισή μας για την προστασία της Αστικής Ευθύνης θα είστε απαλλαγμένοι από δικαστικές πολύχρονες έγνοιες.

Στη δύσκολη ανταγωνιστική καθημερινότητα των επιχειρήσεων, ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει ο κίνδυνος της υποβολής μήνυσης από κάποιον τρίτο. Ανάλογα με το πόσο επιτυχημένη είναι μία επιχείρηση, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα να δεχτεί μηνύσεις. Ακόμα και οι μικρές όμως επιχειρήσεις, δεν είναι απαλλαγμένες από την πιθανότητα μίας μήνυσης, ικανής να οδηγήσει την επιχείρηση σε δυσάρεστες και πολλές φορές μακρόχρονες οικονομικές περιπέτειες. Η μόνη λύση να αποφύγετε τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις είναι να ενταχθείτε στα ασφαλιστικά μας προγράμματα που θα σας επιτρέπουν να κινείστε ανοδικά στη δραστηριότητά σας, απαλλαγμένοι από το άγχος τυχόν μηνύσεων ικανών να ανασχέσουν τη δημιουργική σας επιχειρηματική δράση.

Είμαστε κοντά σας για να μπορείτε να εργάζεστε χωρίς το άγχος πολύχρονων δικαστικών διαμαχών

Γενική Αστική Ευθύνη

Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης σάς προστατεύει από απαιτήσεις για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές από τρίτους. Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο γενικής αστικής ευθύνης σας παρέχει, κατά την επιλογή σας, κάλυψη για τους συνήθεις κινδύνους, όπως σωματικές βλάβες σε πελάτες ή επισκέπτες, υλικές ζημιές της ιδιοκτησίας σας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχετε την κατάλληλη ασφάλιση αστικής ευθύνης προστασίας της εταιρίας σας, των υπαλλήλων σας, καθώς και της δικής προσωπικής ευθύνης, για την περίπτωση που σας υποβληθεί οιαδήποτε μήνυση.

 

Εξειδικευμένες επιλογές ασφάλισης αστικής ευθύνης

Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν αναφέρονται στην αστική ευθύνη, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι οι σωματικές βλάβες ή οι υλικές ζημιές. Υπάρχει όμως μεγάλη ποικιλία περιπτώσεων στις οποίες μπορεί να ανακύψει θέμα αστικής ευθύνης σας, με αποτέλεσμα  επιχείρησή σας να είναι εκτεθειμένη σε οικονομικούς κινδύνους από τον λόγο αυτόν. Και πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Ασφάλιση της Γενικής Αστικής Ευθύνης δεν σας προστατεύει για το τυχαίο περιστατικό ή και στην ανθρωπίνως συγγνωστή επαγγελματική αμέλεια που τυχόν επιδείξετε, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια δαπανηρή νομική υπεράσπιση.

Ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησής σας, υπάρχουν πολλές εξειδικευμένες επιλογές προστασίας αστικής ευθύνης που μπορείτε να εξετάσετε. Για περισσότερη ενημέρωσή σας  μπορείτε να επιλέξετε από την λίστα που ακολουθεί. Επίσης, στην περίπτωση που θέλετε να συζητήσετε συγκεκριμένες ασφαλιστικές ανάγκες αστικής ευθύνης της επιχείρησης σας, μπορείτε ευχερέστατα να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, τηλεφωνικώς, ή και εκ του σύνεγγυς, στα γραφεία μας. Το έμπιστο επιτελείο των συνεργατών μας θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε ένα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας σχέδιο προστασίας αστικής ευθύνης που ταιριάζει στην επιχείρησή σας.

  • Πρακτικές απασχόλησης
  • Λάθη & παραλείψεις
  • Αστική ευθύνη διευθυντών & υπαλλήλων

Πρακτικές απασχόλησης αστικής ευθύνης

Οι αβέβαιες οικονομικές συγκυρίες συχνά συμβάλλουν στην αύξηση διαφόρων μορφών αγωγών, σχετικών με την απασχόληση, πράγμα το οποίο συνεπάγεται την έγερση απαιτήσεων από εργαζομένους. Η ασφάλιση των πρακτικών απασχόλησης παρέχει στην εταιρεία σας, στους διευθυντές, προϊσταμένους και υπαλλήλους την επιθυμητή κάλυψη και προστασία σε περίπτωση εγέρσεως αξιώσεων που σχετίζονται με διάφορες περιπτώσεις, όπως  σεξουαλική παρενόχληση, διάκριση, αθέμιτες πρακτικές προσλήψεων, παράνομη λύση της συνεργασίας, παραβίαση της σύμβασης και άλλων. Έχει παρατηρηθεί ότι τρεις στις πέντε επιχειρήσεις έχουν αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις.

 

Λάθη και  παραλείψεις και επαγγελματική αστική ευθύνη

Η ασφάλιση λαθών και παραλείψεων (Λ & Π, επαγγελματική αστική ευθύνη ή αδίκημα/αμέλεια γιατρού) σας προστατεύει από ένα λάθος το οποίο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή μεγαλύτερη βλάβη σε τρίτους. Σας παρέχει οικονομική κάλυψη στην περίπτωση που μηνυθείτε από κάποιον ο οποίος σας κατηγορεί ότι δεν κάνατε τις κατάλληλες ενέργειες ή για αμέλεια, με αποτέλεσμα να του προκαλέσετε οικονομική ζημία. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ασφάλιση αυτή καλύπτει πράξεις και παραλείψεις που οφείλονται σε αμέλεια και όχι σε πρόθεση. Η προστασία των Λαθών και Παραλείψεων είναι σημαντική για μια μεγάλη κλίμακα επαγγελματιών, όπως για παράδειγμα: γιατροί, λογιστές, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, σύμβουλοι, μηχανικοί.

 

Αστική ευθύνη διευθυντών και υπαλλήλων

Αν είστε διευθυντής, προϊστάμενος ή διαχειριστής μιας επιχείρησης ή μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, η συμμετοχή σας στον σχεδιασμό, διεύθυνση και αναθεώρηση των οργανωτικών δραστηριοτήτων, σάς εκθέτει αυτόματα στον κίνδυνο να εμπλακείτε σε δίκες που σχετίζονται με τυχόν παραβάσεις καθήκοντος, λάθη στην κρίση και άλλες καταστάσεις που προκάλεσαν οικονομικές ζημιές σε τρίτους. Με εξαίρεση τις επιχειρήσεις ή οργανισμούς που καλύπτουν ασφαλιστικά τους διευθυντές και προϊσταμένους τους, τα άτομα που ασκούν διευθυντικά και ανάλογα διοικητικά καθήκοντα είναι εκτεθειμένα και μπορεί να αντιμετωπίσουν σοβαρούς οικονομικούς κινδύνους σε περιπτώσεις αστικής τους ευθύνης. Για τον λόγο αυτό τα διευθυντικά στελέχη πρέπει να είναι απολύτως βέβαια ότι ο οργανισμός στον οποίο εργάζονται τους παρέχουν την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη ικανή να τα προστατεύσει πλήρως από πλευράς αστικής ευθύνης τους έναντι τρίτων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ασφάλιση Περιουσίας – Διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης

Ομαδικά Ασφαλιστήρια

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Ασφάλιση Μεταφορών

Επικεντρωθείτε στην πορεία της επιχείρησής σας και αφήστε τα άγχη τυχόν μηνύσεων σε αυτούς που επιλέγουν να κινούνται χωρίς την ασφαλιστική μας κάλυψη.
Αναζητάτε την ασφάλιση που σας ταιριάζει;

Επικοινωνήστε με έναν από τους εκπροσώπους μας και συζητήστε τις ασφαλιστικές σας ανάγκες.