Τι είναι η ασφάλιση για εκπατρισμένους;

Η ασφάλιση για εκπατρισμένους αφορά ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό ή αλλιώς τους Έλληνες της διασποράς όπως είθισται να τους αποκαλούμε. Χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια επαγγελματίες και οικογένειες που ζουν στο εξωτερικό διασφαλίζουν ότι, εάν νοσηλευτούν, θα έχουν πρόσβαση σε αναγκαίες για την υγεία τους υπηρεσίες και δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν με δικά τους έξοδα ιατρικές δαπάνες. Με δεδομένο ότι σε κάποια κράτη το κόστος νοσηλειών και θεραπειών είναι εξαιρετικά μεγάλο, όσοι ζουν στο εξωτερικό μπορούν με ένα ασφαλιστήριο πρόγραμμα υγείας να γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Τι παρέχεται:

  • Πρόσβαση σε δίκτυο νοσοκομείων για νοσηλεία και θεραπείες. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά πακέτα με ευρεία κάλυψη για τον ασφαλισμένο
  • Διαγνωστικές εξετάσεις, φάρμακα
  • Εξατομικευμένα προγράμματα με βάση τις ανάγκες
  • Κέντρα 24ωρης εξυπηρέτησης και υποστήριξης που διεκπεραιώνουν διαδικασίες που θα απαιτούσαν χρόνο από τον ασφαλισμένο
  • Εξωτερικά ιατρεία – Επείγοντα
  • Διακομιδή – εάν το απαιτούν οι συνθήκες
  • Τοκετός (προαιρετική κάλυψη). Συνήθως τα περισσότερα συμβόλαια έχουν αναμονή 12 μηνών για την ενεργοποίηση της κάλυψης