Πόσο κοστίζει η ασφάλιση υγείας εκπατρισμένων;

Πολλοί άνθρωποι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, σπουδών ή λόγω κοινωνικών υποχρεώσεων μεταβαίνουν για μία περίοδο στο εξωτερικό. Όσοι εγκαθίστανται προσωρινά ή με μία σχετική μονιμότητα σε ένα μέρος μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσηλεία μέσω του expatriate insurance, των ασφαλίσεων δηλαδή υγείας για «εκπατρισμένους». Εν προκειμένω το κόστος ποικίλλει και αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Ο πρώτος παράγοντας είναι η ηλικία. Όπως είναι λογικό άλλο κόστος έχει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για ένα φοιτητή και άλλο κόστος έχει ένα ασφαλιστήριο πρόγραμμα για έναν βιομήχανο 60 ετών. Άλλη παράμετρος που παίζει σημαντικό ρόλο είναι το πού θα μένει το ασφαλισμένο πρόσωπο. Λόγου χάρη το κόστος των συμβολαίων αυξάνεται κατά πολύ εάν στις καλύψεις συμπεριληφθούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Τέλος, παράγοντας που καθορίζει το κόστος είναι και το ποσό της απαλλαγής, που όσο μαγαλώνει, μειώνει το ασφάλιστρο.