Ποιος πληρώνει αν χρειαστεί να νοσηλευτώ στο εξωτερικό;

Τα συμβόλαια έχουν διαφοροποιήσεις. Ωστόσο μπορούμε να πούμε ότι στην πλειονότητά τους ορίζουν κάποιες περιπτώσεις που η ασφαλιστική πληρώνει απευθείας και στις υπόλοιπες η οικονομική υποχρέωση καλύπτεται με την έκδοση εγγυητικής επιστολής (GOP) από την ασφαλιστική εταιρεία προς το νοσοκομείο.