Ποιον θα καλέσω αν χρειαστώ γιατρό στο εξωτερικό;

Τα διεθνή προγράμματα ασφάλισης έχουν τηλεφωνικά κέντρα που λειτουργούν όλη τη μέρα και όλη την εβδομάδα. Εάν ο ασφαλισμένος αντιμετωπίσει πρόβλημα υγείας καλεί απευθείας στο τηλεφωνικό κέντρο και εκεί του παρέχονται συμβουλές στη γλώσσα του. Ο τηλεφωνικός του σύμβουλος του αναφέρει τι ακριβώς πρέπει να κάνει στη γλώσσα του ασφαλισμένου και τον προσανατολίζει στο επόμενο βήμα. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κάθε σύστημα υγείας φέρει ιδιαιτερότητες που μπορεί να αποτελέσουν τροχοπέδη για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν πώς να ολοκληρώσουν γραφειοκρατικές διαδικασίες. Πόσω μάλλον όταν θα πρέπει να συνεννοηθεί και με ανθρώπους που μιλούν άλλη γλώσσα. Και εδώ καθοριστικό ρόλο παίζουν οι άνθρωποι του κέντρου εξυπηρέτησης που διευκολύνουν τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών.