Μπορώ να έχω δεύτερη ιατρική γνώμη;

Πολλές φορές στους ασφαλισμένους προκύπτουν προβλήματα υγείας για τα οποία έχουν αμφιβολία ως προς τη θεραπεία ή την αντιμετώπισή τους. Τα international health insurance προγράμματα τους δίνουν τη δυνατότητα να έχουν και δεύτερη γνώμη για την πάθησή τους, προκειμένου να αποφασίσουν πώς θα τα διαχειριστούν.